x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes