x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral