x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp