x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo