x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Comunicació oral