x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació oral x Sortides i treball de camp