x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo