x Representacions i models x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació oral