x Representacions i models x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita