x Representacions i models x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Eines TIC