x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Literatura x Imatge, so i vídeo