x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació oral x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació