x Representacions i models x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Comunicació oral x Literatura x Eines TIC