x Representacions i models x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions