x Representacions i models x Resolució de problemes x Literatura x Comunicació escrita