x Representacions i models x Resolució de problemes x Literatura x Maquetes i construccions