x Representacions i models x Resolució de problemes x Literatura x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació