x Representacions i models x Resolució de problemes x Literatura x Sortides i treball de camp