x Representacions i models x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació