x Representacions i models x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació