x Representacions i models x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo