x Representacions i models x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Literatura x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita