x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació