x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral