x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes