x Representacions i models x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes