x Representacions i models x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació