x Representacions i models x Eines TIC x Maquetes i construccions x Comunicació oral