x Representacions i models x Eines TIC x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació escrita