x Representacions i models x Eines TIC x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Gestió d'informació