x Representacions i models x Eines TIC x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Resolució de problemes