x Representacions i models x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Comunicació oral