x Representacions i models x Eines TIC x Resolució de problemes x Literatura x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo