x Representacions i models x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Gestió d'informació