x Representacions i models x Eines TIC x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació escrita x Gestió d'informació