x Representacions i models x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Comunicació oral