x Representacions i models x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació oral