x Representacions i models x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació oral x Maquetes i construccions