x Representacions i models x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo