x Representacions i models x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Sortides i treball de camp