x Representacions i models x Gestió d'informació x Comunicació oral