x Representacions i models x Gestió d'informació x Literatura x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes