x Representacions i models x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Comunicació oral x Maquetes i construccions