x Representacions i models x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Comunicació oral x Sortides i treball de camp