x Representacions i models x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions