x Representacions i models x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Sortides i treball de camp