x Representacions i models x Gestió d'informació x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes