x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Literatura x Imatge, so i vídeo x Eines TIC