x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Literatura x Comunicació oral