x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Maquetes i construccions x Literatura